Wartości

Wartości

Współdziałanie, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, odwaga i zorientowanie na wyniki to wartości, które budują spójność firmy i wyznaczają wzorce zachowań. Wartości firmy Stefanidis łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji oraz są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych przez nas decyzji i działań. Wśród naszych pracowników szczególnie cenimy i promujemy  poniższe postawy. Precyzują one naszą politykę w stosunku do otaczających nas klientów, współpracowników. Dzięki tym postawom chcemy wyróżniać się zarówno jako pracodawca, firma handlowa i partner biznesowy.

Działanie wsparte elastycznością

Działanie, zaangażowanie i zapał do pracy, szybka reakcja w sytuacji konieczności biznesowej, sprawne podejmowanie decyzji, wdrażanie niestandardowych pomysłów, wyprzedzanie działań konkurencji, przewidywanie zmian na rynku, praca w zespole i gotowość do współpracy z innymi.

  • Tylko dzięki szybkiemu reagowaniu i sprawnemu podejmowaniu decyzji które zamieniamy w czyny, osiągamy terminowo wyznaczone cele.
  • Wiemy, że pozycja lidera wymaga od nas przewidywania – chcemy być zawsze krok do przodu przed konkurencją.
  • Nie boimy się realizować śmiałych i niestandardowych pomysłów, wierzymy, że to właśnie one dają firmie przewagę i stanowią o jej dzisiejszej, dominującej pozycji.

Zaangażowanie w rozwój

Zaangażowanie, świadome uczestnictwo w życiu Firmy, gotowość do poniesienia wyrzeczeń wynikających z wymogów sytuacji oraz wysiłku na rzecz organizacji, akceptacja wartości i celów Firmy, aktywne działanie i podejmowanie wyzwań, uczciwość wobec pracodawcy i współpracowników.

  • Wszyscy pracownicy są partnerami przedsiębiorstwa, uczestniczą w procesach i zdarzeniach mających na nich wpływ. Są informowani o planach oraz wynikach, uczestniczą we wzroście dobrobytu organizacji i jednocześnie są gotowi ponieść wyrzeczenia wynikające z wymogów sytuacji.
  • Dzięki silnej wierze i akceptacji wartości i celów Firmy jest w Nas wewnętrzna gotowość do podjęcia wysiłku na rzecz organizacji.
  • Każdy z Nas jest częścią zespołu, dążącego do osiągnięcia wspólnego celu, zawartego w strategii Firmy.

Efektywność dzięki zaangażowaniu

Efektowność, podejmowanie działań nakierowanych na realizację wytyczonych celów, osiąganie rezultatów pracy o wysokiej jakości z optymalnym wykorzystaniem zasobów Firmy, terminowa i efektywna realizacja zadań, świadomość biznesowa, efektywność kosztowa, determinacja, samodzielność i odpowiedzialność za swoje działania.

  • Każde działanie, którego się podejmujemy, jest nakierowane na realizację danego zadania i osiągnięcie wytyczonego celu. Najważniejszym kryterium oceny efektywności Naszej pracy jest jakość osiągniętego rezultatu w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem zasobów.
  • Wszyscy pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sprawnie i w określonym czasie.
  • Miarą efektywności Naszego działania jest zadowolenie naszych Klientów i Pracowników.

Dlaczego Stefanidis?

Firma Stefanidis jest wiodącym dostawcą certyfikowanego pelletu drzewnego, brykietu drzewnego oraz drewna kominkowego najwyższej jakości. W swojej ofercie mamy także podściółki dla zwierząt oraz paszę dla koni.

Naszym partnerom biznesowym zapewniamy profesjonalność usług oraz terminowe dostawy. Ciągły rozwój pozwalana nam na pozyskiwanie nowych rynków oraz poszerzanie oferty handlowej.

Więcej o nas

Szybka dostawa Własny transport oraz doświadczeni kierowcy to gwarancja szybkiej dostawy.

Pakowanie Nasze produkty pakowane są w poręczne opakowania. Całość ułożona jest na palecie i zabezpieczona folią termokurczliwą.

Konie - nasza pasja Zapewniamy kompleksową dostawę paszy i podściółek dla koni oraz ściółek dla drobiu

Ekologia Oferowane przez nas biopaliwa (pellet drzewny, brykiet ruf) to przede wszystkim ekologia. Wysoka kaloryczność oraz niska zawartość popiołu to zadowolenie naszych klientów.

Skontaktuj się z nami

PHU STEFANIDIS
51-180 Wrocław
Szymanów, ul. Lotnicza 90

Tel: +48 71 792 11 17
Fax: +48 71 382 89 80
e-mail: info@stefanidis.com

Obsługa klienta +48 71 792 11 17