Polityka Prywatności

Ten dokument jest integralną częścią regulaminu.

 1. Administratorem Danych na stronie sklep.stefanidis.pl jest:

P.H.U. Stefanidis S.C. Tomasz Stefanidis, Nikos Stefanidis
SZYMANÓW ul. Lotnicza 90
51-180 Wrocław, Polska
NIP: 8951892539

zwany dalej: Administratorem.

 1. Administrator zapewniania przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności:
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
 1. Administrator sprawuje kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.
 1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 1. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, NIP, Miejscowość, Telefon, E-mail, sposób dostawy towaru, nr konta bankowego. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji w sposób dobrowolny.
 2. Administrator zobowiązuje się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018 roku.
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora w celu:
 • właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, który daje możliwość prowadzenia skupu i sprzedaży złomu metali szlachetnych oraz złota inwestycyjnego na odległość;
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu podczas rejestracji wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, rozwiązania umowy, lub jej zmiany z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe ( telefon, e-mail ) nr rachunku bankowego, sposób dostawy, NIP. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
 1. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Portalu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.
 1. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość e-mail info@stefanidis lub listownie na adres siedziby firmy. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszystkich danych dot. klienta z bazy danych.
 2. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach oraz informacjach na jego temat. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dlaczego Stefanidis?

Firma Stefanidis jest wiodącym dostawcą certyfikowanego pelletu drzewnego, brykietu drzewnego oraz drewna kominkowego najwyższej jakości. W swojej ofercie mamy także podściółki dla zwierząt oraz paszę dla koni.

Naszym partnerom biznesowym zapewniamy profesjonalność usług oraz terminowe dostawy. Ciągły rozwój pozwalana nam na pozyskiwanie nowych rynków oraz poszerzanie oferty handlowej.

Więcej o nas

Szybka dostawa Własny transport oraz doświadczeni kierowcy to gwarancja szybkiej dostawy.

Pakowanie Nasze produkty pakowane są w poręczne opakowania. Całość ułożona jest na palecie i zabezpieczona folią termokurczliwą.

Konie - nasza pasja Zapewniamy kompleksową dostawę paszy i podściółek dla koni oraz ściółek dla drobiu

Ekologia Oferowane przez nas biopaliwa (pellet drzewny, brykiet ruf) to przede wszystkim ekologia. Wysoka kaloryczność oraz niska zawartość popiołu to zadowolenie naszych klientów.

Skontaktuj się z nami

PHU STEFANIDIS
51-180 Wrocław
Szymanów, ul. Lotnicza 90

Tel: +48 71 792 11 17
Fax: +48 71 382 89 80
e-mail: info@stefanidis.com

Obsługa klienta +48 71 792 11 17